Prvé nastavenie iPhonu

Keď nastavujete svoje prvé iOS zariadenie

 1. Zapnite zariadenie (podržte tlačidlo napájania pokiaľ sa nezobrazí logo Apple).
 2. Uvidíte nápis "Ahoj" v niekoľkých jazykoch (na uvítacej obrazovke si môžete zvoliť funkciu VoiceOver alebo Zväčšenie, ak máte poruchu zraku).
 3. Po vyzvaní si vyberte svoj jazyk.
 4. Po zobrazení krajín a oblastí vyberte tú svoju (podľa toho sa nastaví, ako sa budú zobrazovať informácie ako dátum, čas, kontakty a i.).
 5. Kliknutím na modré tlačidlo sprístupnenia nastaviť možnosti sprístupnenia pre uľahčenie nastavenia a používania Vášho zariadenia.
 6. Ak máte iné zariadenie s iOS 11 môžete nové zariadenie nastaviť pomocou funkcie Rýchly štart automaticky. Stačí priložiť obe zariadenia k sebe a postupovať podľa týchto pokynov.
 7. Ak nemáte iné zariadenie vyberte Nastaviť ručne.
 8. Pre aktiváciu zariadenia a ďalšieho nastavenia sa pripojte k Wi-Fi, iTunes alebo využite mobilné dáta.
 9. Nastavte si Face ID, Touch ID a vytvorte si šesťciferný kód na ochranu svojich dát.
 10. Kliknite na Pokračovať a postupujte podľa pokynov, alebo Nastaviť neskôr v Nastavenia.
 11. Preneste svoje informácie alebo obnovte dáta. Zo starého zariadenia môžete preniesť dáta alebo obnoviť dáta zo zálohy do nového zariadenia (v prípade, že máte zálohu na iCloude alebo v PC, alebo z Android)
 12. Prihláste sa pomocou svojho Apple ID. Môžete byť požiadaný o overovací kód z Vášho starého zariadenia. Ak ste kód zabudli kliknite na "Zabudli ste heslo alebo nemáte Apple ID?"
 13. Zapnite automatické aktualizácie a nastavte si ďalšie funkcie podľa zobrazenia informácií na nasledujúcich obrazovkách. Budete vyzvaný na nastavenie ďalších služieb a funkcií napr. Siri, Apple Pay alebo Kľúčenky na iCloude.
 14. Ďalej si môžete nastaviť Čas pri obrazovke, analýzy aplikácií, True Tone displej a tlačidlá plochy.
 15. Zvoľte si rozlíšenie displeja. Štandardný alebo zväčšený. Pokračujte kliknutím na Ďalej.
 16. Kliknite na Začať a môžete sa do toho pustiť. Kópie svojich dát si potom uchovávate v bezpečí pomocou zálohovania.

Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie funkcie pre iPhone, môžete využiť užívateľskú príručku alebo sa obrátiť s dotazom priamo na nás.

Využite ďalšie možnosti, ktoré vás prevedú procesom nastavenia

 1. VoiceOver - číta položky na obrazovke.
 2. Zväčšenie - pre zväčšenie celej obrazovky.
 3. Displej a veľkosť textu - umožňuje nastaviť veľkosť textu, jeho kontrast alebo priehľadnosť.
 4. Pohyb - umožňuje obmedziť pohyb užívateľského rozhrania, vypnúť automatické prehrávanie efektov a iné.
 5. Predčítanie obsahu - vaše zariadenie bude čítať obsah obrazovky.
 6. Dotyk - umožňuje prístup k funkcii Assistive Touch.
 7. Switch Control - zvýrazňuje položky, ktoré môžete aktivovať pomocou adaptívneho príslušenstva.
 8. Klávesnica - umožňuje prispôsobenie písania, ak používate externú klávesnicu.

Nastavte si a aktivujte svoj iPhone. Potom v aplikácii Nastavenie a kliknutím na Sprístupnenie zobrazte spôsoby, ktorými svoje zariadenie môžete prispôsobiť sebe sami na mieru.

Funkcia Rýchly štart


Táto funkcia slúži na nastavenie nového iOS zariadenia automaticky za využitia starého iPhonu, iPodu touch alebo iPadu.
A ide sa na to!

 1. Pripojte obe zariadenia k napájaniu. Nové zariadenie zapnite a položte vedľa starého zariadenia.
 2. Na starom zariadení sa vám objaví obrazovka s možnosťou nastaviť nové zariadenie pomocou Apple ID.
 3. Vyberte Apple ID a kliknite Pokračovať (ak by sa vám na starom zariadení možnosť Pokračovať nezobrazila, skontrolujte či je Bluetooth zapnutý).
 4. Po chvíli sa na novom zariadení zobrazia animácie. Staré zariadenie podržte nad novým a zamerajte zobrazenú animáciu pomocou hľadáčika.
 5. Počkajte na zobrazenie správy Dokončiť na novom [zariadení]. Ak na starom zariadení nie je možné použiť fotoaparát, môžete využiť funkciu Overiť totožnosť ručne a riadiť sa podľa zobrazených krokov.
 6. Po vyzvaní, zadajte na novom zariadení prístupový kód Vášho starého zariadenia. Podľa daných pokynov nastavte na novom zariadení Touch ID alebo Face ID.
 7. Zobrazí sa obrazovka Prenos dát zo zariadenia [zariadenia].
 8. Kliknite Pokračovať (začnú sa prenášať dáta zo starého zariadenia do nového) alebo kliknite na Ďalšie voľby a prenesiete aplikácie a dáta zo zálohy na iCloudu alebo PC.
 9. Nechajte obe zariadenia blízko seba, kým sa prenos dát nedokončí. Dĺžka prenosu dát závisí na ich množstve a kvalite siete.

Nastavenie Face ID

Táto funkcia slúži na odomykanie zariadenia pomocou rozpoznávania tváre. Vďaka tejto funkcii môžete potvrdiť nákupy alebo sa prihlasovať do aplikácií.

 1. Prejdite do Nastavenia.
 2. Kliknite Face ID a kód (ak budete vyzvaní, zadajte kód). Pokiaľ ho nastavený nemáte, budete požiadaný o jeho vytvorenie ako náhradný spôsob overenia Vašej identity.
 3. Kliknite na Nastaviť Face ID.
 4. Podržte zariadenie na výšku tak, aby sa vaša tvár zobrazila a kliknite na Začať.
 5. Umiestnite tvár do rámčeka a postupne hýbte hlavou vo všetkých uhloch v zobrazenom kruhu.
 6. Po prvom nasnímaní tváre kliknite na Pokračovať.
 7. Potom vyplňte kruh druhýkrát.
 8. Kliknite na Hotovo.

V Nastavenia potom môžete zvoliť funkcie pre ktoré chcete Face ID používať. Ak je nutné Face ID resetovať, prejdite opäť do Nastavenia.

Nastavenie Touch ID

Táto funkcia slúži na odomykanie zariadenia pomocou identifikačného snímača odtlačkov prstov. Snímač je integrovaný do tlačidla plochy. Pred nastavením tejto funkcie si musíte vytvoriť prístupový kód.

 1. Uistite sa, že vaše prsty sú suché a čisté, rovnako tak aj snímač Touch ID.
 2. Kliknite na Nastavenia.
 3. Touch ID, kódový zámok a zadajte Váš kód.
 4. Kliknite na pridať odtlačok prsta a zariadenie držte tak, ako ho budete držať pri stláčaní snímača Touch ID.
 5. Dotknite sa snímača, zariadenie začne rozpoznávať Váš odtlačok prsta. Prst pridržte na mieste pokiaľ nedostanete pokyn o jeho zdvihnutí alebo nepocítite jemnú vibráciu.
 6. Prst striedavo prikladajte a zdvíhajte a meňte jeho pozíciu.
 7. Na ďalšej obrazovke budete požiadaný o zmenu úchopu. Postupujte podľa pokynov.
Späť do obchodu