Nastavenia Služby Nájsť iPhone

Nastavenia Služby Nájsť iPhone
Zapnutie služby Nájsť iPhone

 1. Začnite na ploche a prejdite do Nastavenia.
 2. Vyberte Vaše meno.
 3. iCloud. Pre iOS 10.2 alebo starší, prejdite do Nastavenia - iCloud.
 4. Kliknite na možnosť Nájsť iPhone.
 5. Prejdením aktivujte možnosti Nájsť iPhone a Odoslať poslednú polohu.

Odstránenie zariadenia z aplikácie Nájsť iPhone

 1. Otvorte si aplikáciu Nájsť iPhone.
 2. Kliknite na Zariadenie.
 3. Vyberte zariadenie a vyberte možnosť Odstrániť toto zariadenie.
 4. Potvrďte odobratie zariadenia.

Prehranie zvuku

 1. Otvorte si aplikáciu Nájsť a zvoľte panel Zariadenia alebo Predmety (ak hľadáte iné predmety ako iPhone).
 2. Vyberte stratené zariadenie(alebo predmet).
 3. Zvoľte Prehrať zvuk. Ak je Vaše zariadenie v offline režime, zvuk sa prehrá akonáhle bude opäť online.

Vymazanie zariadenia v prípade straty alebo krádeže

 1. Otvorte si aplikáciu Nájsť a zvoľte panel Zariadenia.
 2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete vymazať.
 3. Dole zvoľte Vymazať zariadenie.
 4. Zvoľte Vymazať /zariadenie/.
Späť do obchodu